Kurs taternictwa jaskiniowego

Skoro tu trafiłeś to znaczy, że dobrze trafiłeś.

Jeśli chcesz zostać Taternikiem Jaskiniowym...

Poniżej garść informacji na temat kursu jaki organizujemy w ramach Speleoklubu Łódzkiego.
 • Początek kursu: 20 stycznia 2022r.
 • Czas trwania: min. 1 rok maximum do 3 lat
Etapy:
 1. Część podstawowa zakończona egzaminem uprawniającym do uczestnictwa w obozach tatrzańskich: teoria, zapoznanie ze sprzętem, węzły, podstawy poręczowania, ćwiczenia w Łodzi, wyjazdy jaskiniowe i szkoleniowe na Wyżynę Krakowsko-Wieluńską i w Sudety, autoratownictwo.
 2. Obóz tatrzański letni obejmujący min. 5 akcji jaskiniowych w Tatrach + szkolenie przyrodnicze z pracownikiem Tatrzańskiego Parku narodowego.
 3. Obóz tatrzański zimowy obejmujący min. 3 akcje jaskiniowe oraz szkolenie w zakresie turystyki zimowej.
 4. Wspinaczka: 6 dni szkolenia wspinaczkowego na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, na drogach ubezpieczonych i nieubezpieczonych.
 5. Egzamin obejmujący część teoretyczną i część praktyczną dotyczące wszystkich zagadnień zawartych w programie kursu (załącznik).
Koszt:
W sumie 3500zł podzielone na etapy odpowiednio:
 1. Część podstawowa 1500zł
 2. Obóz tatrzański letni 800zł
 3. Obóz tatrzański zimowy 600zł
 4. Wspinaczka 600zł
Kurs nie jest działalnością zarobkową Klubu, sumy wpłacane przez uczestników szkolenia przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji, instruktorów oraz zakup nowego sprzętu.
Wymagania formalne:
 • Wypełniona deklaracja członkowska i opłacona składka (10zł / miesiąc) na czas trwania kursu.
 • Karta Zdrowia Sportowca z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do uprawiania taternictwa jaskiniowego.
 • Ubezpieczenie obejmujące uprawianie sportów ekstremalnych na terenie Polski, w tym taternictwa jaskiniowego.
Sprzęt indywidualny jaki powinien posiadać kursant (szczegóły będą omówione na pierwszym spotkaniu):
 • Apteczka osobista.
 • Czołówka z zapasem zasilania.
 • Zapasowe źródło światła z zapasem zasilania.
 • Rękawiczki ochronne do działań linowych.
 • Ubranie i obuwie umożliwiające poruszanie się w jaskini.
Sprzęt zapewniany przez Klub (z możliwością wykupienia):
 • Osobisty sprzęt jaskiniowy.
 • Dostęp do sprzętu grupowego.


Program kursu zgodnie z wytycznymi Komisji Taternictwa Jaskiniowego przy Polskim Związku Alpinizmu.
Napisz lub zadzwoń.

Zagadaj z nami

lub

Zapisz się do Klubu
Od stycznia 2022r. będziemy spotykać się w każdy trzeci czwartek miesiąca
o godzinie 18:00 w Łódzkim Domu Kultury.
Zapraszamy

e-mail: speleolodz@gmail.com
tel. 531 090 634