Kopalnia Węgla 1

Niewielka kopalnia węgla kamiennego w Sudetach. Udostępniona była dwiema sztolniami, z których górna miała charakter transportowy. Posiada dwa równoległe, choć znajdujące się na różnych poziomach chodniki poprzeczne, system upadowych, ciasnych przełazów i niskich szczelin poeksploatacyjnych, w znacznej części wypełnionych urobkiem skalnym. Występują niebezpieczne zawały.
Niewielka kopalnia węgla kamiennego w Sudetach. Nadanie pola górniczego nastąpiło w 1856 r. Kopalnia funkcjonowała z przerwami w drugiej połowie XIX w., oraz w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. W 1937 r. wydobyto w niej 236 ton węgla. Główna część kopalni posiada dwie sztolnie - dolną, spełniającą m.in. funkcję odwadniającą, oraz górną, transportową. Jeszcze wyżej znajduję się szybik wentylacyjny. Sztolnia górna posiada częściowo zachowane torowisko. Na skrzyżowaniu z chodnikiem poprzecznym znajduje się obrotnica dla wagoników. Sztolnia kontynuuję się dalej. Zaraz za skrzyżowaniem znajdują się pozostałości tamy. Sztolnia kończy się przodkiem. Tuż przed nim odchodzi ukośnie w lewo krótki zaczątek chodnika, który częściowo zasypany jest rumoszem i od razu również kończy się najprawdopodobniej przodkiem. Kopalnia posiada dwa równoległe, choć znajdujące się na różnych poziomach chodniki poprzeczne. Połączone są one dwiema upadowymi. W obydwu chodnikach napotkać można bądź tory bądź ich pozostałości. Wzdłuż ścian chodników, zwykle od strony gdzie warstwy skalne zapadają pochyło w dół, spotkać można ścianki ułożone z bloczków skalnych. W wielu miejscach spotkać można też pozostałości drewnianej obudowy. Chodnik górny odchodzi od sztolni górnej w lewo. Po pewnym czasie w prawo odchodzi ku górze upadowa wentylacyjna - dowierzchnia, przechodząca na końcu w szybik pionowy, który u góry jest zakorkowany. Na powierzchni terenu w jego miejscu znajduje się niewielkie zapadlisko. Urobek z niższych partii kopalni był transportowany upadową na górny poziom, u góry pierwszej upadowej stoi metalowy kołowrót, posiadający dwie rączki po bokach, system przekładni zębatych, bęben z metalową liną. Na dole zaś wśród zwalonych ze stropu płyt skalnych dostrzec można niewielki wózek - podstawkę pod skrzynię na urobek. W kopalni napotkać można także rozpadającą się kwadratową skrzynię z okrągłymi metalowymi uszami. W chodniki na niższym poziomie za pierwszą upadową znajdują się prawdopodobnie pozostałości tamy. W kopalni widoczny jest około 30-centymetrowej grubości, nachylony w stosunku do poziomu pokład węgla. Występują rozległe niskie szczeliny poeksploatacyjne, w niektórych miejscach zabezpieczone odpowiednio niskimi drewnianymi stojakami. W wielu miejscach, zwłaszcza w niższych partiach kopalni rozległe szczeliny wydobywcze zostały wypełnione skałą płonną. Od znajdującego się na niższym poziomie chodnika odchodzi też kolejna, tym razem niska upadowa (przełaz) biegnąca na dół kopalni, w kierunku sztolni dolnej. Na samym dole, w miejscu gdzie upadowa się kończy, po prawej stronie znajduje się przestrzeń, gdzie napotkać można lustro wody, przypuszczalnie w okresach suchych poziom wody powinien być znacznie niższy. Po lewej stronie upadowej, patrząc od góry, znajdują się bardzo rozległe, ale niedostępne, wypełnione materiałym skalnym partie wybranego pokładu węgla. Takie partie, oddzielone nienaruszoną przestrzenią skalną mogą się znajdować również po jej drugiej stronie. W obrębie wybranego pokładu węgla pozostawiony został odchodzący w bok od wspomnianej upadowej (a prawdopodobnie krzyżujący się z nią) niski podłużny prześwit (przełaz), stanowiący kolejną, wznosząca się ku górze upadową, na końcu całkowicie zablokowaną materiałem skalnym. Ogólnie należy przypuszczać że w dolnych rejonach kopalni znajdują się dość rozległe i niedostępne partie wydobywcze.
Opracował: Michał Ło
Lightbox_2 by Lokesh Dhakar